Call Us:+1-888-888-888
Background Image

ไทยลีกได้คิวเตะเม.ย.

Home  /  Uncategorized  /  ไทยลีกได้คิวเตะเม.ย.

14.Mar, 2020 0 Uncategorized

ไทยลีกได้คิวเตะเม.ย.

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 ใหม่ หลังจากที่ประกาศเลื่อนไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล SBOBET24H

หลังจากที่รัฐบาล ได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา, คอนเสิร์ต หรือการจัดมหรสพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงได้ทำการเลื่อนการแข่งขันออกไป จนถึงวันที่ 17 เมษายน และจะเริ่มจัดการแข่งขันใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 18-19 เมษายน พนันออนไลน์

SBOBET24H

ไทยลีกได้คิวเตะเม.ย.SBOBET24H


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *